1. Πάγκος Εργασίας KidKraft Deluxe Workbench with Tools