1. Πάγκος Εργασίας Toolbox  
  2. Πάγκος Εργασίας Worktop  
  3. Πάγκος Εργασίας KidKraft Deluxe Workbench with Tools