1. Αφρώδες υπόστρωμα Carry Mat 6mm με ιμάντες πλακέ
 2. Αφρώδες υπόστρωμα Carry Mat 10mm με ιμάντες
 3. Αφρώδες υπόστρωμα Carry Mat 8mm με ιμάντες
 4. Υπόστρωμα Carry Mat 6mm
 5. Υπόστρωμα 50
 6. Αυτοφούσκωτο υπόστρωμα Panda 38
 7. Αυτοφούσκωτο υπόστρωμα Panda 25
 8. Αυτοφούσκωτο υπόστρωμα Grasshoppers Comfort 80
 9. Αυτοφούσκωτο υπόστρωμα Grasshoppers Comfort 50
 10. Υπόστρωμα 60x180
 11. Αυτοφούσκωτο υπόστρωμα Grasshoppers Trek 38
 12. Αυτοφούσκωτο υπόστρωμα Grasshoppers Compact 25
 13. Υπόστρωμα Silver 2 χρώματα