1. Γάντια XDIVE Grip 3mm
  2. Γάντια XDIVE Neospan Pro 3mm
  3. Γάντια XDIVE Neospan Pro 2mm
  4. Γάντια XDIVE High Stretch 2mm
  5. Γάντια XDIVE All Grip 2mm
  6. Γάντια XDIVE Amara Black 2mm
  7. Γάντια XDIVE Amara Durable 2mm
  8. Γάντια XDIVE Amara Camo 2mm