1. Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος Gloria Auto-Solo 1
  2. Μπαταρία νιπτήρος Gloria χειρουργείου
  3. Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος Gloria Altezza-Auto
  4. Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος Gloria Vedetta-Auto
  5. Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος Gloria Auto-Sensor 2
  6. Μπαταρία νιπτήρος Gloria χειρουργείου επίτοιχη
  7. Μπαταρία νιπτήρος Grohe Α.Μ.Κ
  8. Μπαταρία νιπτήρος TEOREMA
  9. Μπαταρία τοίχου TEOREMA