1. Μπαταρία τοίχου Elit χειρουργίου  
  2. Μπαταρία νιπτήρος Elit χειρουργείου  
  3. Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος Gloria Altezza-Auto  
  4. Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος Gloria Auto-Solo 1  
  5. Ηλεκτρονική μπαταρία νιπτήρος Gloria Auto-Sensor 2  
  6. Μπαταρία νιπτήρος Gloria χειρουργείου  
  7. Μπαταρία νιπτήρος Gloria χειρουργείου επίτοιχη  
  8. Μπαταρία νιπτήρος Eurorama Klint Clinica  
  9. Μπαταρία νιπτήρος Grohe Α.Μ.Κ  
  10. Μπαταρία νιπτήρος TEOREMA  
  11. Μπαταρία τοίχου TEOREMA  
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.