1. Σανίδα Island 250 πλατφόρμα
 2. Σανίδα Aqua Marina Rapid 289 Whitewater iSUP
 3. Σανίδα Aqua Marina SUP Peace
 4. Σανίδα Aqua Marina SUP Yoga flow 300
 5. Σανίδα Aqua Marina SUP Race 427
 6. Σανίδα Aqua Marina SUP Super Trip 370
 7. Σανίδα Aqua Marina SUP Perspective 300
 8. Σανίδα Aqua Marina Vibrant 266
 9. Σανίδα Aqua Marina SUP Monster 365
 10. Σανίδα Aqua Marina SUP Fusion 330
 11. Σανίδα Aqua Marina SUP Vapor 330
 12. Σανίδα Aqua Marina SUP Breeze 300
 13. Σανίδα SUP Magma 330
 14. Σανίδα SUP Beast 320
 15. Σανίδα SUP Echo 320
 16. Σανίδα SUP Thrive 300
 17. Σανίδα κολύμβησης BlueWave Kick Board II
 18. Σανίδα κολύμβησης BlueWave Blue
 19. Σανίδα κολύμβησης BlueWave Kick Board
 20. Σανίδα κολύμβησης BlueWave Body Board
 21. Σανίδα κολύμβησης BlueWave Purple