1. Πέδιλα Cruise 2 χρώματα
  2. Αναπνευστήρας ScubaForce Borneo 2 χρώματα
  3. Πέδιλα ScubaForce Spider 2 χρώματα
  4. Πέδιλα XDIVE Hunter 3 χρώματα
  5. Πέδιλα XDIVE Prima 2 χρώματα
  6. Πέδιλα XDIVE Pro Phantom Soft
  7. Πέδιλα XDIVE Pro Phantom