1. Κρεμάστρα Armar
 2. Καλόγερος Leroy 2 χρώματα
 3. Καλόγερος Margo
 4. Κρεμάστρα Bianca με ράφι
 5. Κρεμάστρα Bianca
 6. Καλόγερος Stan
 7. Καλόγερος Jason
 8. Κρεμάστρα Quarry III
 9. Κρεμάστρα Rey 2 χρώματα
 10. Καλόγερος Marta
 11. Κρεμάστρα Quarry
 12. Κρεμάστρα Quarry II
 13. Κρεμάστρα Seawood
 14. Κρεμάστρα Countryside
 15. Κρεμάστρα Starfish
 16. Κρεμάστρα Jupiter
 17. Κρεμάστρα Smart
 18. Καλόγερος Tomy
 19. Κρεμάστρα κουπί
 20. Γάντζος τοίχου
 21. Κρεμάστρα Piero
 22. Καλόγερος Alexander
 23. Καλόγερος Carol
 24. Καλόγερος Patrick