1. Υπόστρωμα Sommier Άμεσα διαθέσιμο
  2. Υπόστρωμα Foam
  3. Υπόστρωμα Bonnel Spring