1. Καλόγερος Leroy 2 χρώματα
  2. Καλόγερος Margo
  3.  Καλόγερος Stan
  4. Καλόγερος Jason
  5. Καλόγερος Marta
  6. Καλόγερος Tomy
  7. Καλόγερος Alexander
  8. Καλόγερος Carol
  9. Καλόγερος Patrick