1. Σετ γραφείου Omega
 2. Σετ Γραφείου Hagen ΙII
 3. Σετ Γραφείου Hagen ΙI
 4. Σετ Γραφείου Hagen Ι
 5. Σύνθεση Γραφείου Hagen
 6. Σύνθεση γραφείου Denny
 7. Σύνθεση γραφείου Lori
 8. Σύνθεση γραφείου Ligoria
 9. Σύνθεση γραφείου Legatus
 10. Σύνθεση γραφείου Daxter
 11. Σετ γραφείου Decon 4 χρώματα
 12. Σύνθεση γραφείου Igor
 13. Σύνθεση γραφείου Victor 2 χρώματα
 14. Σύνθεση γραφείου Pasadena
 15. Σύνθεση γραφείου Avila
 16. Σύνθεση γραφείου Smart
 17. Σύνθεση γραφείου Concidio
 18. Σύνθεση γραφείου Folk
 19. Σύνθεση γραφείου Svenson