1. Απόχη τριγωνική σπαστή 60
  2. Απόχη τριγωνική σπαστή 50
  3. Απόχη στρογγυλή Ø60cm πετονιά
  4. Απόχη στρογγυλή Ø50cm πετονιά
  5. Απόχη στρογγυλή Ø40cm πετονιά
  6. Απόχη πεντάγωνη 50x60cm