1. Ψηφίδα D29 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 32,7    Βάθος: 32,7    Ύψος: -
  Ψηφίδα D29 KARAG
  158,21 € 110,76 €
  0%
 2. Ψηφίδα D28 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 32,7    Βάθος: 32,7    Ύψος: -
  Ψηφίδα D28 KARAG
  129,42 € 91,00 €
  0%
 3. Ψηφίδα D27 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 32,7    Βάθος: 32,7    Ύψος: -
  Ψηφίδα D27 KARAG
  237,44 € 166,14 €
  0%
 4. Ψηφίδα D24 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 29,8    Βάθος: 29,8    Ύψος: -
  Ψηφίδα D24 KARAG
  149,03 € 104,76 €
  0%
 5. Ψηφίδα D22 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30,5    Βάθος: 30,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D22 KARAG
  151,98 € 131,58 €
  0%
 6. Ψηφίδα D21 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30,5    Βάθος: 30,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D21 KARAG
  184,76 € 131,58 €
  0%
 7. Ψηφίδα D20 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30,5    Βάθος: 30,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D20 KARAG
  184,76 € 131,58 €
  0%
 8. Ψηφίδα D19 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30,5    Βάθος: 30,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D19 KARAG
  184,76 € 131,58 €
  0%
 9. Ψηφίδα D18 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30,5    Βάθος: 30,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D18 KARAG
  137,86 € 97,00 €
  0%
 10. Ψηφίδα D17 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 29,8    Βάθος: 29,8    Ύψος: -
  Ψηφίδα D17 KARAG
  184,76 € 125,13 €
  0%
 11. Ψηφίδα D16 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 29,8    Βάθος: 29,8    Ύψος: -
  Ψηφίδα D16 KARAG
  184,76 € 125,13 €
  0%
 12. Ψηφίδα D14 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 26,2    Βάθος: 29    Ύψος: -
  Ψηφίδα D14 KARAG
  339,06 € 237,69 €
  0%
 13. Ψηφίδα D13 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30,5    Βάθος: 30,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D13 KARAG
  125,22 € 88,00 €
  0%
 14. Ψηφίδα D12 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30,5    Βάθος: 30,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D12 KARAG
  159,96 € 114,24 €
  0%
 15. Ψηφίδα D11 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30,5    Βάθος: 30,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D11 KARAG
  159,96 € 114,24 €
  0%
 16. Ψηφίδα D10 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 29,8    Βάθος: 29,8    Ύψος: -
  Ψηφίδα D10 KARAG
  172,36 € 117,37 €
  0%
 17. Ψηφίδα D07 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 29,8    Βάθος: 30,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D07 KARAG
  184,76 € 131,58 €
  0%
 18. Ψηφίδα D06 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 27,5    Βάθος: 27,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D06 KARAG
  163,16 € 114,21 €
  0%
 19. Ψηφίδα D05 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 29,8    Βάθος: 30,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D05 KARAG
  184,76 € 127,71 €
  0%
 20. Ψηφίδα D04 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30,5    Βάθος: 30,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D04 KARAG
  184,76 € 140,61 €
  0%
 21. Ψηφίδα D03 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 27,5    Βάθος: 27,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D03 KARAG
  358,36 € 208,33 €
  0%
 22. Ψηφίδα D02 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30,5    Βάθος: 30,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D02 KARAG
  160,84 € 113,00 €
  0%
 23. Ψηφίδα D01 KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30,5    Βάθος: 30,5    Ύψος: -
  Ψηφίδα D01 KARAG
  235,69 € 165,00 €
  0%
 24. Πλακάκι VELVET Gris KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 30    Ύψος: -
  0%
 25. Πλακάκι VELVET Beige KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 30    Ύψος: -
  0%
 26. Πλακάκι UPTOWN Blanco KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60,8    Βάθος: 60,8    Ύψος: -
  0%
 27. Πλακάκι TRENTINO Scuro KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 30    Ύψος: -
  0%
 28. Πλακάκι TRENTINO Grigio KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 30    Ύψος: -
  0%
 29. Πλακάκι TRAVERTINO Gold KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 30    Ύψος: -
  0%
 30. Πλακάκι TRAVERTINO Classic KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 30    Ύψος: -
  0%
 31. Πλακάκι TOROS Green KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 33    Βάθος: 33    Ύψος: -
  0%
 32. Πλακάκι TOROS Brown KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 33    Βάθος: 33    Ύψος: -
  0%
 33. Πλακάκι TOROS Beige KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: -    Βάθος: -    Ύψος: -
  0%
 34. Πλακάκι TESSARA Ivory KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 50    Βάθος: 25    Ύψος: -
  0%
 35. Πλακάκι TESSARA Decor Ivory KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 50    Βάθος: 25    Ύψος: -
  0%
 36. Πλακάκι TERRAZO Grey KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 80    Βάθος: 80    Ύψος: -
  0%
 37. Πλακάκι TASMANIA Calido KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 100    Βάθος: 25    Ύψος: -
  0%
 38. Πλακάκι STAR LINE Light Grey Relief KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 30    Ύψος: -
  0%
 39. Πλακάκι STAR LINE Light Grey KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 30    Ύψος: -
  0%
 40. Πλακάκι STAR LINE Dark Grey Relief KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 30    Ύψος: -
  0%
 41. Πλακάκι STAR LINE Dark Drey KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 30    Ύψος: -
  0%
 42. Πλακάκι STAR LINE Beige Relief KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 30    Ύψος: -
  0%
 43. Πλακάκι STAR LINE Beige KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 30    Ύψος: -
  0%
 44. Πλακάκι SPACE Gris KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: -
  Πλακάκι SPACE Gris KARAG
  47,31 € 33,12 €
  0%
 45. Πλακάκι SPACE Grafito KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 46. Πλακάκι SPACE Beige KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 47. Πλακάκι SILK Blanco KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 33,3    Βάθος: 33,3    Ύψος: -
  0%
 48. Πλακάκι SERDIKA COSMOS Perla KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 20    Ύψος: -
  0%
 49. Πλακάκι SERDIKA COSMOS Mosaico Marron KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 20    Ύψος: -
  0%
 50. Πλακάκι SERDIKA COSMOS Marron KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 20    Ύψος: -
  0%
 51. Πλακάκι SERDIKA COSMOS Decor Relive Marron KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 20    Ύψος: -
  0%
 52. Πλακάκι SERDIKA COSMOS Decor Relieve Anthracite KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 20    Ύψος: -
  0%
 53. Πλακάκι SERDIKA COSMOS Decor Gris KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 20    Ύψος: -
  0%
 54. Πλακάκι SERDIKA COSMOS Decor Beige KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 20    Ύψος: -
  0%
 55. Πλακάκι SERDIKA COSMOS Beige KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 20    Ύψος: -
  0%
 56. Πλακάκι SERDIKA COSMOS Anthracite KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 20    Ύψος: -
  0%
 57. Πλακάκι SERDIKA COMSOS Mosaico Anthracite KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 20    Ύψος: -
  0%
 58. Πλακάκι SAULCY Perla KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 60    Βάθος: 60    Ύψος: -
  0%
 59. Πλακάκι RETRO White KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 30    Ύψος: -
  0%
 60. Πλακάκι RETRO Line White KARAG
  Διαστάσεις
  Μήκος: 30    Βάθος: 30    Ύψος: -
  0%
Το προϊόν αφαιρέθηκε από το καλάθι σας.