1. Έξυπνος αισθητήρας Marmitek Sense SI  
  2. Έξυπνος αισθητήρας Marmitek Sense SE