1. Πολυθρόνα - Κρεβάτι Falco 3 χρώματα
  2. Πολυθρόνα - κρεβάτι Imodio
  3. Πολυθρόνα - κρεβάτι Arborio 3 χρώματα
  4. Πολυθρόνα - κρεβάτι Jasper 3 χρώματα
  5. Πολυθρόνα - κρεβάτι Morris
  6. Πολυθρόνα - Κρεβάτι Devon 2 χρώματα