1. Ενεργειακή εστία Alfatherm AW01 με υδροθάλαμο
 2. Ενεργειακή εστία Alfatherm A04F με φούρνο
 3. Τζάκι Alfatherm A03
 4. Τζάκι Alfatherm A01
 5. Τζάκι Prity PS3
 6. Τζάκι Prity PS2
 7. Τζάκι Prity P W18
 8. Τζάκι Prity P
 9. Τζάκι Prity TCF
 10. Τζάκι Prity CF
 11. Τζάκι Prity 2C
 12. Τζάκι Prity 3C
 13. Τζάκι Prity TC W28
 14. Τζάκι Prity TC
 15. Τζάκι Prity ATC W20
 16. Τζάκι Prity ATC
 17. Τζάκι Prity C
 18. Τζάκι Prity AC W20
 19. Τζάκι Prity AC
 20. Τζάκι Prity A
 21. Τζάκι Prity O Left/Right
 22. Τζάκι Prity VM
 23. Τζάκι Prity M
 24. Ενεργειακό τζάκι Prity MB