1. Φοιτητικό πακέτο Entry
  2. Φοιτητικό πακέτο Advanced
  3. Φοιτητικό πακέτο Eternity
  4. Φοιτητικό πακέτο Signature
  5. Φοιτητικό πακέτο Comfy
  6. Φοιτητικό πακέτο Attitude
  7. Φοιτητικό πακέτο Classic
  8. Φοιτητικό πακέτο Style
  9. Φοιτητικό πακέτο Premium