1. Απορροφητήρας Pyramis Fiero white premium
  2. Απορροφητήρας οροφής Pyramis Cielo premium
  3. Απορροφητήρας Isla Gamma
  4. Απορροφητήρας Isla Legend
  5. Απορροφητήρας Isla Fenix 1000 X/WH
  6. Απορροφητήρας Isla Faro X