1. Απορροφητήρας GT Plus 45
  2. Απορροφητήρας GC Dual 2 χρώματα