1. Απορροφητήρας Pyramis απλός με 2 μοτέρ 3 χρώματα
  2. Απορροφητήρας Maidtec απλός με 2 μοτέρ 2 χρώματα
  3. Απορροφητήρας F 2260
  4. Απορροφητήρας F 2050
  5. Απορροφητήρας F 2290
    Απορροφητήρας F 2290
    167,00 € 122,00 €