1. Γωνιακή ντουλάπα Stige
  2. Ντουλάπα Roberta γωνιακή
  3. Ντουλάπα Simple γωνιακή 6 χρώματα
  4. Ντουλάπα 4 You γωνιακή 2 χρώματα
  5. Ντουλάπα Young γωνιακή με συρτάρι 2 χρώματα
  6. Ντουλάπα Γωνιακή Spot Young
  7. Γωνιακή Ντουλάπα R&O
  8. Ντουλάπα Young γωνιακή
  9. Γωνιακή Ντουλάπα Evolve