Φίλτρα
  1. Πίνακας - Banksy Collage (4 Parts)  
  2. Πίνακας - Spices of the World (4 Parts)  
  3. Πίνακας - Colourful Animals (4 Parts)  
  4. Πίνακας - Geometric Animals (4 Parts)  
  5. Πίνακας - African Animals (4 Parts) 60x60  
  6. Πίνακας - Pebbles in Water (4 Parts) 200x100  
  7. Πίνακας - Contemplation (4 Parts) 200x100